مطالعات زنان

مقدمه‌ای بر اقتصاد خانواده

9,200تومان

مطالعات زنان

زمان زیادی از کاربرد نظریۀ اقتصادی در تبیین رفتارهای مربوط به خانواده نمی‌گذرد. حاصل این پیشرفت نظری ظهور شاخۀ جدیدی در علم اقتصاد خانواده بوده است. موضوع اقتصاد خانواده عمدتا معطوف به مراحل مختلف چرخۀ زندگی خانوار است که براساس آن تصمیم سازی بر سر تشکیل، تکمیل و انحلال خانواده از منظر اقتصادی تحلیل می شود، کتاب پیش رو را میتوان صرفاً به منزلۀ مدخلی برای ورود به این عرصه دانست که بر مبنای آن رویکردهای نظری موجود در اقتصاد خانواده به اجمال معرفی شده و مهم ترین مطالعات تجربی انجام یافته مرور می شوند.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g